Fordelskort-300x250px


Snekker pusser opp (Shutterstock)

Så mye kan du pusse opp «svart»

Så mye kan du pusse opp «svart»

Du kan få andre til å utføre mindre oppussingsjobber i boligen din uten å måtte skatte eller betale arbeidsgiveravgift. Slik får du pusset opp «svart» og helt lovlig.

Skal du tjene penger på oppussingen er det et pluss om du greier å gjøre mye selv. Men de fleste av oss er må hente inn håndverkere på et eller annet tidspunkt. Noe av dette arbeidet kan gjøres skattefritt. Mange er imidlertid usikre på grensene for når man er skatte- og meldepliktig.

Skattefritt opptil 6 000 kroner

Du kan kjøpe tjenester fra privatpersoner for opptil 6 000 kroner i året per person uten å tenke på skatt og rapportering. Lønn for småjobber er nemlig skattefritt for den som utfører arbeidet dersom det skjer i tilknytning til ditt hjem eller din fritidseiendom, og dersom du betaler som privatperson.

– Det er ikke noen øvre grense for hvor mange personer man kan utbetale 6 000 kroner til uten lønnsopplysningsplikt, sier Lene Solberg, som er seksjonssjef for personskatt i skatteetaten til Dine Penger.

Om arbeidet er dyrere enn 6 000 kroner må den som utfører det skatte av hele beløpet, og det må rapporteres til skatteetaten.

– Dersom noen gjør en jobb for deg til 5 000 kroner, og så en ny jobb til 5 000 kroner to uker etterpå, da er vedkommende skattepliktig for hele summen, sier Solberg.

Viktig unntak for personer som driver næring

Ett viktig unntak fra denne regelen er at en som selv driver næring innenfor bransjen oppussingen gjelder ikke kan gjøre jobben skattefritt.

En snekker som bare er ansatt i en bedrift kan derimot ta småjobber innenfor samme bransje uten å skatte av det. Pensjonerte håndverkere kan også gjøre slike jobber skattefritt.

Det finnes imidlertid ingen slike smutthull for elektrikere og rørleggere. Årsaken er kravene som stilles til sikkerhet på denne typen jobber. Noen må stå ansvarlig for jobben som er gjort. For el arbeid er det et krav at en elektroinstallatør står ansvarlig. En vanlig elektriker kan derfor bare gjøre slike jobber i sitt eget hjem. Selv om det er innenfor rent skattemessig at en kamerat som er elektriker  gjør en slik jobb for deg er det imidlertid ikke lov.

Ikke arbeidsgiveravgift opptil kroner 60 000

Du regnes som arbeidsgiver når du engasjerer privatpersoner til å gjøre denne type arbeid. Når beløpet passerer grensen på 6 000 kroner per person er du derfor pliktig til å rapportere det til skatteetaten. Skjema finner du på skatteetatens nettsted.

Som privat arbeidsgiver må du også gjennomføre forskuddstrekk før du utbetaler skattepliktig lønn. Du må innhente skattekortopplysningene til arbeidstageren før du trekker skatt.

Selv om du må rapportere inn lønnen slipper du å betale arbeidsgiveravgift så sant den utbetalte lønnen ikke overstiger 60 000 kroner i året.

Vennetjenester er ikke skattepliktige

Gratisarbeid er ikke skattepliktig verken for eieren av eiendommen eller for den som utfører arbeidet. Har du et familiemedlem eller en venn som er elektriker er det altså ikke noe problem om vedkommende fikser det elektriske hjemme hos deg som en gratis vennetjeneste dersom han har lov til å gjøre jobben.

Avtalt byttearbeid er derimot å anse som arbeid utført mot vederlag, og verdien av dette vil derfor være skattepliktig.

– Dersom man for eksempel avtaler på forhånd at jeg fikser rørene på kjøkkenet for deg, mot at du fikser lysene på hytta for meg, da er verdien av dette arbeidet skattepliktig, sier Solberg.

Alle kan jobbe skattefritt på egen bolig

I utgangspunktet er alt arbeid på egen bolig skattepliktig , men dette gjelder ikke når arbeidet gjøres på fritiden. Dette unntaket gjelder også der eieren er profesjonell håndverker som arbeider på egen bolig.

Skattefritaket gjelder både arbeid på nybygg og arbeid på eksisterende bygg. Det omfatter også arbeid med oppussing, vedlikehold, anlegg av en vanlig hage og klargjøring av tomt for bygging.

Det samme gjelder fritidsarbeid på bygg tilhørende boligbyggelag til opptjening av eget innskudd i laget.

Kilde: VG og Dine Penger

En tanke om “Så mye kan du pusse opp «svart»”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *